Informatie voor Promovendi/PhD kandidaten.

PROMOVENDI/PhD KANDIDATEN
Aan Promovendi/PhD kandidaten, die aan de voorwaarden van het Fonds voldoen zullen alleen toelagen ten behoeve van het promotieonderzoek beschikbaar worden gesteld, als dezen uit andere hoofde geen of niet voldoende middelen kunnen verwerven om te promoveren.

Voor het aanvragen van een toelage dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier dat via ons e-mailadres verkregen kan worden.
Bij de aanvraag dient altijd een ondersteunende verklaring van de directeur van het onderzoeksinstituut te worden overgelegd.

TERMIJN VOOR INDIENING VAN EEN AANVRAAG
De termijnen voor het indienen van aanvragen sluiten jaarlijks per 31 januari, 30 april, 
31 augustus en 31 oktober.

Klik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om het aanvraagformulier aan te vragen.


Het secretariaat van het Scholten-Cordes Fonds is verhuisd naar
Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag.
Het e-mailadres is ongewijzigd.
 

 

07/17