Informatie voor studenten.

STUDENTEN
Studenten, die aan de voorwaarden van het Fonds voldoen, kunnen alleen in aanmerking komen voor een toelage uit het Fonds in die gevallen waarin de Wet op de StudieFinanciering/ WSF niet voorziet. Dat wil zeggen dat in beginsel eerst alle wettelijke voorzieningen benut moeten zijn, inclusief de leenmogelijkheid bij de DUO.

Voor het aanvragen van een studietoelage dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier dat via ons e-mailadres verkregen kan worden. Bij de aanvraag dient altijd een ondersteunende verklaring van een studentendecaan overgelegd te worden.

Toelagen kunnen uitsluitend verstrekt worden als men:

  • De Nederlandse of Surinaamse nationaliteit bezit en een christelijke, bij voorkeur protestantse, achtergrond heeft;
  • Een studie volgt of gaat volgen aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling;
  • Een in het curriculum passende stage/onderzoek in het buitenland gaat volgen als onderdeel van een studie aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling.

 

TERMIJN VOOR INDIENING VAN EEN AANVRAAG
De termijnen voor het indienen van aanvragen sluiten jaarlijks per 31 januari, 30 april, 
31 augustus en 31 oktober.

Klik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om het aanvraagformulier aan te vragen.


Het secretariaat van het Scholten-Cordes Fonds is verhuisd naar
Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag.
Het e-mailadres is ongewijzigd.
 

 

07/17