Welkom op de website van het Scholten-Cordes Fonds te Den Haag.

 

WIE ZIJN WIJ 

De Stichting Het Scholten-Cordes Fonds is in 1967 opgericht bij testament van mevrouw A.H. Cordes en mede vernoemd naar haar vooroverleden echtgenoot, de heer J.H. Scholten.

 

WAT DOEN WIJ

Ons Fonds stelt toelagen beschikbaar aan jonge mensen met een christelijke, bij voorkeur Protestantse, achtergrond van Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.

De toelagen worden verstrekt, ter financiering van in Nederland te volgen onderwijs, of voor een in het buitenland te verrichten onderzoek, of te volgen stage, die in het curriculum past, aan:

Studenten, zoals in de doelomschrijving omschreven, die:

  • Een studie volgen of gaan volgen aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling;
  • Een in het curriculum passende stage/onderzoek in het buitenland gaan volgen als onderdeel van een studie aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling.

Promovendi/PhD kandidaten, zoals in de doelomschrijving omschreven, die:

  • Aan een Nederlandse universiteit promotieonderzoek verrichten;
  • Onderzoek in het buitenland verrichten als onderdeel van het onderzoek aan een Nederlandse universiteit;
  • Een bijdrage in de drukkosten van proefschrift wensen. De promotie dient plaats te vinden aan een Nederlandse universiteit.

In onze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

ACTIVITEITENVERSLAG
In het afgelopen boekjaar (2019/2020) zijn 119 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 74 beoordeeld. Van de beoordeelde aanvragen werden er 24 gehonoreerd. Studietoelagen zijn toegekend aan 22 studenten. Voor 2 proefschriften is een bijdrage in de drukkosten verstrekt. Aan promovendi/PhD kandidaten zijn dit boekjaar geen toelagen toegekend.

 

ACTIVITEITENPLAN
In het komend boekjaar (2020/2021) is voor studietoelagen aan studenten €58.000 beschikbaar. Voor Promovendi/PhD kandidaten €9.500 en voor drukkosten van proefschriften €2.500.

Voor de doelstelling en het beleidsplan van ons Fonds bekijk Doelstelling en Beleidsplan.

 

 

 

12/20